Klima komore sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha