Klima komore sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha

3.1 Klima komore, horizontalna varijanta, sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha
3.2 Klima komore, spratna varijanta, sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha
3.3 Klima komore, za uštedu energije, sa pločastim rekuperatorom toplote spratna varijanta, sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha – Varijante rešenja klima komora za rad sa 100% svežim vazduhom
3.3.1. Varijante rešenja klima komora za rad sa 100% svežim vazduhom
3.3.2. Varijante klima komora za rad sa mešanjem svežeg i opticajnog vazduha
3.4 Klima komore, za uštedu energije, sa voda/glikol rekuperatorom toplote spratna varijanta, sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha