3.2 Klima komore, spratna varijanta, sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha