3.1 Klima komore, horizontalna varijanta, sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha