3.3.1 Varijante rešenja klima komora za rad sa 100% svežim vazduhom
Klima komore za bolnice, stacionare i operacione sale.