Klima komore po meri smeštajnog prostora

 

Zbog rastućeg trenda nedostatka prostora predviđenog za smeštaj opreme za klimatizaciju, proizvodimo klima komore u nestandardnoj varijanti izrade u smislu konfiguracije i rasporeda elemenata i sekcija.

Svaka klima komora po meri se definiše i projektuje individualno po željama naručioca i specifičnim mogućnostima smeštaja na objektu, pritom posebno vodeći računa da se ne naruše tehničke karakteristike i funkcionalnost uređaja.

Naša ekipa stručnih i iskusnih inženjera će u uzajamnoj saradnji i razmeni ideja sa Vama ponuditi optimalno rešenje za svaku vrstu problema.

Hotel Termal Vrdnik
Restoran Prolom Banja
Restoran Franš Beograd
Naša kuća Beograd