Klima komore za masna isparenja

 

Za masne industrijske i kuhinjske pare proizvodimo klima komore posebne konstrukcije sa dodatnim metalnim filterom, perivim ventilatorom sa unazad zakrivljenim lopaticama, revizijom, drenažom i motorom van struje vazduha.

U svom sastavu mogu imati pločasti rekuperator toplote sa visokim stepenom povrata energije iz masnog otpadnog vazduha.

Pojačano je zaptivanje svih spojeva ploča i profila silikonom otpornim na visoke temperature i masti životinjskog porekla.

Konstrukcionim rešenjima je omogućeno lako čišćenje i održavanje kućišta i ugrađene
opreme.

Mcdonald’s – Bezistan
Mcdonald’s – Bulevar
Mcdonald’s – Stara Pazova
Grand Casino Beograd