3.3.2 Varijante rešenja klima komora za rad sa mešanjem svežeg i opticajnog vazduha
Klima komore za bazene i trgovačke centre.