Higijenik klima komore

Za bolnice, operacione sale, farmaceutsku proizvodnju i prehrambenu industriju proizvodimo klima komore u higijenik varijanti izrade,
koja podrazumeva sledeće:

  • Veličine klima komora birane za male brzine strujanja vazduha preko svetlog preseka hladnjaka.
  • Dvostruka površinska zaštita kućišta otporna na mehanička opterećenja i na dezinfekciona sredstva.
  • Pojačano zaptivanje svih spojeva ploča i profila.
  • Revizija izmenjivača toplote jednostavnom demontažom i izvlačenjem duž vođica.
  • Kade za skupljanje kondenzata izrađene od INOX-a.
  • Reviziona vrata sa gumenim zaptivačima, ručicama i pritezačima.
  • Konstrukcionim rešenjima je omogućeno lako čišćenje i održavanje kućišta i ugrađene opreme.
Hemofarm Šabac
FM Pharm Subotica
Klinički centar Srbije Beograd
Bolnica u Kičevu Makedonija