3.4 Klima komore, za uštedu energije, sa voda/glikol rekuperatorom toplote spratna varijanta, sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha
Klima komore za bolnice , stacionare i operacione sale.