Klima komore sa jednim ventilatorom za ubacivanje vazduha