1.4 Klima komore sa jednim ventilatorom sa grejačem i hladnjakom