Pomoć pri projektovanju , montaži i održavanju

Pored izrade i isporuke klima komora, možemo da ponudimo i sledeće usluge:

  • Projektantima pružamo tehničku pomoć pri projektovanju i nalaženju najboljeg tehničkog rešenja. Naša ekipa stručnih i iskusnih inženjera će u uzajamnoj saradnji i razmeni ideja sa Vama ponuditi optimalno rešenje za svaku vrstu problema.
  • Izvođačima nudimo transport, izradu i montažu klima komora na objektu. Kada ne postoji mogućnost unošenja klima komora u sekcijama možemo da ponudimo isporuku i unos klima komora u najmanjim mogućim elementima i njihovo sklapanje na mestu ugradnje.
  • Investitorima pomažemo pri servisiranju i održavanju klima komora. Nudimo isporuku originalnih rezervnih delova najvišeg kvaliteta. Na raspolaganju je serviserska ekipa koja može u najkraćem roku da otkloni sve eventualne kvarove na klima komorama u garantnom roku i van njega.