U ovoj sekciji možete da izvršite brz izbor nekog od najčešćih tipskih rešenja klima komora koje najviše odgovara potrebama Vašeg projekta.

Jednostavnim praćenjem koraka preko stranica za izbor dolazite do preuzimanja opšteg tehničkog lista izabranog rešenja i slanja zahteva, nakon čega ćete od nas dobiti detaljan tehnički list klima komore.

1. Klima komore sa jednim ventilatorom za ubacivanje vazduha
2. Klima komore sa jednim ventilatorom za odsisavanje vazduha
3. Klima komore sa dva ventilatora za ubacivanje i odsisavanje vazduha