zahtev za izbor klima komora

2

Klima komore sa jednim ventilatorom za ubacivanje vazduha
1.1. Klima komore sa jednim ventilatorom bez izmenjivača toplote
1.1. Klima komore sa jednim ventilatorom bez izmenjivača toplote
1.1. Klima komore sa jednim ventilatorom bez izmenjivača toplote
1.1. Klima komore sa jednim ventilatorom bez izmenjivača toplote