O preduzeću Klima komore Izbor komora Izvođenje radova Mikroklima Download Kontakt
     
download
Korisni linkovi:
Adobe Acrobat Reader
Macromedia Flash Player
Dokumentacija preduzeća
Identifikacioni list (82 KB)
ISO sertifikat (1 MB)
Potvrda o PDV-u (60 KB)
Poreski identifikacioni broj (176 KB)
 
Tehnička dokumentacija
Katalog klima komora (16,4 MB)
Atest (96 KB)
Uputstvo za klima komore (165 KB)
Poliuretanski kanali (5,6 MB)
 
Reference
Referenc lista isporučenih klima komora (130 KB)
Referenc lista izvedenih instalacija (123 KB)
 
vrh
strane